Květen 2014

John Updike - Kentaur

27. května 2014 v 21:52 | Marie |  Jiní angloameričtí autoři
český překlad Igor Hájek, francouzský překlad L. Casseau

K této své další nepovinně-povinné četbě jsem se dostala následovně - zadáním bylo najít moderní román inspirovaný antikou. Ihned mě napadl Joycův Odysseus, kterého si sice chci přečíst už delší dobu, nicméně jsem si ho teď kvůli rozsahu nemohla dovolit. Dál mi na mysl žádné tituly nepřicházely, byla jsem tedy nucena trochu pátrat. A překvapilo mě, kolik moderních románů inspirovaných antikou vlastně existuje. Nakonec jsem si mezi nimi zvolila právě Updikova Kentaura, který se mi zdál podle krátkých shrnutí děje, která jsem četla, nejzajímavější. A tak jsem se znovu ocitla v té zvláštní situaci, kdy čtete původně anglický román ve dvou různých překladech.
Román, jehož děj se odehrává v roce 1947 v americké Pensylvánii, začíná scénou, kdy je hlavní hrdina, středoškolský profesor fyziky George Caldwell, při hodině jedním ze svých studentů zasažen ostrou šipkou do kotníku. Tento začátek považuji za velmi zdařilý, protože vtahuje čtenáře přímo do centra dění. To, co následuje, rozhodně nemůže nudit - Caldwell odchází ze třídy, aby požádal o ošetření rány svého přítele školníka, přičemž jak sebou bolest zmítá a jak se stupňuje, lidé, které Caldwell míjí, když bloumá po škole, se mění v bytosti antické mytologie; on sám je kentaur Chirón, který byl podle řeckých bájí rovněž zasažen šípem a který obětoval svou nesmrtelnost ve prospěch svého žáka Prométhea. Když se vrátí do třídy, bizarní vize neustávají; naopak, zde se mění v naprosto racionálně nepodložené halucinace, aspoň tak se čtenáři jeví. Počáteční nadšení z netradičního způsobu psaní a pojetí románu však na následujících stranách bohužel postupně vyprchává. Setkáváme se z Caldwellovým synem Peterem, druhou nejdůležitější postavou příběhu. Narozdíl od kapitol soustředěných na jeho otce, Peter vypráví v ich-formě, což však nečiní z Petera postavu důležitější, poněvadž je to jen prostředek, jak popsat a jak proniknout pod kůži postavě George Caldwella. Příběh sám o sobě se dá shrnout v pár větách: otec se synem vstávají, jedou spolu do školy, kde každý řeší své víceméně běžné starosti, potom spolu jedou do blízkého velkoměsta, kde otec navštíví lékaře, následně nemohou nastartovat auto, a protože už je moc pozdě a auto nelze jednoduše opravit, jsou nuceni přenocovat v hotelu. Potíže s autem je neopouští - následující den s ním kvůli množství sněhu nemohou vyjet kopec, na němž se nachází vesnice, kde bydlí. A potom se na jejich škole koná zápas v košíkové. Všechny strany, na kterých se odehrává tento příběh, nejsou podle mého názoru ničím zajímavé, ničím nijak výrazně nevynikají. Jediným oživujícím elementem je fakt, že obyčejné realistické popisy a běžné každodenní dialogy mezi postavami jsou sem tam prokládány výjevy z mytologického příběhu o kentauru Chirónovi. Updike si mě získal zpět na svou stranu až na úplném konci, kde věnoval jednu kapitolu již dospělému Peterovi, umělci, který vzpomíná na otce. Tato kapitola má zvláštní náboj jakési nostalgie a zároveň vzrušení ze života, ve kterém otec již nefiguruje. Na úplný závěr románu se opět ocitáme v antickém Řecku, kde přihlížíme scéně Chirónovy smrti.
Kentaur je tedy náhled do životů otce a syna, který nám umožňuje zkoumat křehký vztah, který mezi sebou mají, mezitím co každý bojuje se svými vlastními starostmi, ať už se jedná o první lásku a strach z přijetí nebo o nemoc a bolest. V neposlední řadě máme před sebou příběh lásky otce, který se pro svého syna obětuje. Reálný a moderní svět se míchá se světem antickým, otázka smrti zůstává v celém románu všudypřítomná. A je to právě tahle otázka, kolem které se všechno točí a která je pro román charakteristická. Updike se ptá, zda je možné být někdy připraven na smrt, byť i jako starý a nemocný člověk. Jako téma jistě zajímavé, nápad s odrazem antiky v moderním světě rovněž, ale zpracování mohlo být poutavější a prostší spousty pro poselství románu naprosto zbytečných stran.

O autorovi: John Updike se narodil v roce 1932 v Pensylvánii. Je mnohokrát oceněným autorem románů, poezie a novel, mimo jiné obdržel i Pulitzerovu cenu. Román Kentaur (v originále The Centaur) poprvé vyšel v roce 1963 a byl oceněn americkou National Book Award pro rok 1964.

John Updike