Únor 2014

Alexandra Harris - Virginia Woolfová

18. února 2014 v 0:02 | Marie |  Virginia Woolf
Překlad Kateřina Hilská

Při psaní titulu této knihy jsem se pozastavila, než jsem dopsala za jméno Virginie Woolf ono "ová". Za normálních okolností by mě ani nenapadlo ho napsat, nicméně když se jedná o český název knihy, nemám na výběr. Jenom se stále pořád a pořád dokola ptám: když už tedy musíme přechylovat svá jména, proč to provádět i jménům cizím? Vždyť tímto způsobem všechny ty ženy vlastně přejmenováváme, odebíráme jim jejich skutečné jméno...
Nyní už ke knize. Jedná se o úspěšný životopis Virgine Woolf, který spatřil světlo světa teprve nedávno, v roce 2011. Sklidil chválu kritiků a spoustu pozitivních ohlasů čtenářů. Tomuto úspěchu se nelze divit. Autorka si při psaní moc dobře uvědomovala, že není první životopiskyní této slavné britské představitelky moderní literatury, a tak vytvořila životopis, který je jiný, než ty přechozí (toto je jen můj troufalý předpoklad, jiné životopisy VW jsem zatím nečetla). Její kniha je životopisem Virginie Woolf napsaným ve 21. století, a především psaným pro 21. století. Jméno Virginie Woolf si za tu dobu, která od její smrti až do současnoti uběhla, získalo jisté postavení v kulturní společnosti, které bylo v průběhu času více či méně proměnlivé. Někdy jsme tuto spisovatelku zasunuli do pozadí za její současníky, jindy jsme o ní naopak horlivě diskutovali, četli, překládali a rozebírali její díla, snažili se porozumět jejímu životu. Právě proto je zajímavé poskládat její životopis i teď; nějak si to všechno shrnout, udělat si jasno, o kom vlastně mluvíme, pohledět na díla Virginie Woolf v kontextu jejích životních radostí a bojů.
Styl, který Harris pro svou knihu zvolila, je velmi čtivý a nesmírně přirozený a živý. Přímo svádí čtenáře k nahlédnutí do všech období spisovatelčina života, a ten tak prožívá s Virginií traumata z dětství, první literární úspěchy, intenzivní a vášnivá přátelství... Téma autorka pojala opravdu do hloubky, snaží se nezkreslovat a být objektivní. Tím dosáhla vyváženosti životopisu, jenž je obohacen nejen nesčetným množstvím citací, ale také mnoha fotografiemi a reprodukcemi obrazů. Zároveň nabízí i srozumitelné a přístupné výklady spisovatelčiných děl.
Obzvlášť povedený se mi zdá závěr knihy. Autorka zde vyjmenovává současné umělce, pro které se Virginia Woolf stala inspirací, a na jejich příkladu, a také příkladu současných čtenářů této velké modernistické spisovatelky dokazuje, že ač se pohled na ni vždy měnil a neustále mění, nejdůležitější je to, že ji stále čteme a mluvíme o ní; že se necháváme unášet jejími fascinujícími prózami a polemizujeme nad jejím životem; a to ji vlastně pořád udržuje na živu. Virginia Woolf je stále mezi námi.


O autorce: Alexandra Harris se narodila v roce 1981 a vystudovala anglistiku na Oxfordu. Životopis Virginie Woolf je její druhou knihou, za tu první, Romantic Moderns, získala cenu britského deníku Guardian, The Guardian First Book Award. Je profesorkou na liverpoolské univerzitě.