Duben 2012

Joanna Russ - The Female Man

6. dubna 2012 v 15:23 | Marie |  Jiní angloameričtí autoři
Po delší odmlce jsem nabrala dostatek sil na to, abych se pokusila přečíst další knihu v angličtině. Několik předchozích pokusů jsem vzdala z lenosti, protože kniha, kterou jsem četla v originále, byla zpravidla přeložena do češtiny, a tak jsem nakonec sáhla po pohodlnější české verzi. U knihy The Female Man jsem tuto možnost neměla, a jsem za to ráda, protože si nedokážu představit, jak by překlad této knihy vypadal. Asi dost hrůzně Mrkající Science-fiction není tak úplně můj šálek kávy, vlastně to byla má první zkušenost s tímto žánrem, a myslím si, že na hodně dlouhou dobu i poslední. Ne snad proto, že by se mi kniha nelíbila, ale proto, že si uvědomuju, že The Female Man není úplně typickým věděcko-fantastickým románem. Ale tak úplně se ostatním knihám, které čtu, nevymyká - jako stěžejí dílo feministické literatury navazuje například na Druhé pohlaví.

Místo a doba děje: Kniha se odehrává ve čtyřech různých světech, z nichž se každý nachází v jiném časoprostoru, čili většinou není možné určit, v jaké době se příběh právě odvíjí. Janetin svět, utopická planeta Whileaway, se nachází v daleké budoucnosti, ale ne v naší budoucnosti. Jeannin svět je podobný tomu našemu, akorát že zde nikdy neproběhla druhá světová válka a nikdy neskončila Velká hospodářská krize ve třicátých letech. Joannin svět je ten náš v sedmdesátých letech. Jaelin svět je dystopie, tak nějak úplně mimo.

Námět, dějová osnova: Janet je ambasádorkou z planety Whileaway, kde kvůli epidemii před více než osmi sty lety vymřeli všichni muži, ženy žijí v lesbických svazcích a plodí děti pomocí partenogeneze. Přichází do Jeanninina světa, kde potkává Jeannine a společně se dostávají do Joannina světa. Joanna zde funguje jako jakási Janetina průvodkyně po svém světě. Bere ji na večírek, aby Janet viděla, jak se k sobě muži a ženy navzájem chovají a jak to ve světě, kde žijí muži i ženy funguje. Když Janet zjišťuje, že se stala předmětem zájmu jednoho z mužů, udeří ho a zesměšní ho, což je v Joannině světě, kde jsou muži stále ženám nadřazeni, velmi šokující čin. Janet později projeví zájem poznat život obyčejné rodiny, Joanna ji proto bere do domácnosti rodiny Wildingsových. Janet se seznamuje s jejich náctiletou dcerou Laurou Rose, která obdivuje Janetino sebevědomí a nezávislost. Laura zjišťuje, že ji Janet přitahuje a usiluje o sexuální vztah. To je pro obě z hlediska společnosti, ve které byly vychovány, rozporuplné, neboť ve světě, kde žije Laura, jsou tabuizované stejnopohlavní vztahy a na planetě Whileaway zase vztahy mezi ženami, které mezi sebou mají velký věkový rozdíl.
Dále román pokračuje tím, že Joanna a Jeannine doprovázejí Janet zpět na Whileaway. Setkávají se s její ženou Vittorií a zůstávají u nich doma. Joanna se cítí být prověřována, když Vittoria vypráví příběh o medvědovi uvězněném mezi dvěma světy jako metaforu pro její život. Jeannine a Joanna se vrací do Jeanninina světa a tráví prázdniny v domě Jeanninina bratra. Jeanninina matka své dceři neustále přednáší o tom, že by se měla co nejdřív vdát. Jeannine se na její nátlak sejde s několika muži, ale stále se necítí být spokojena. Nakonec se však rozhodne splnit to, co od ní společnost jako od ženy očekává, volá svému příteli Calovi a souhlasí s tím, že si ho vezme.
Janet, Joanna, Jeannine a Laura odpočívají v Lauřině domě. Laura se snaží velebit Janetinu prestiž na planetě Whileaway, ale Janet vysvětluje, že její svět si jí patřičně neváží a zvolily ji za interdimenzionální badatelku jen proto, že je postradatelnější než ostatní. Brzy ráno Joanna nemůže usnout a příchází dolů, kde najde Janet a Jeannine neschopné spánku stejně jako ona. Zničehonic se už nenachází v Lauřině domě, ale v jiném světě.
Joanna, Janet a Jeannine se ocitly v Jaelině světě, kde probíhá již čtyřicet let trvající válka mezi pohlavími, a to doslova. Jael jim vysvětluje, že pracuje pro organizaci, která soustřeďuje lidské protějšky z rozdílných paralelních světů. Sděluje jim, že to ona může za to, že se setkaly, protože jsou čtyři verze té samé ženy. Bere je s sebou na schůzku s jedním z vůdců mužů, který se ze začátku projevuje tak, jako by věřil v rovnost pohlaví, ale nakonec přeci jen vyjde najevo, že pokládá ženy za podřadné, a Jael ho nemilosrdně zabíjí. Pak se s Janet, Joannou a Jeannine vrací do svého domu, kde se setkávají s jejím mladým přítelem, kterému byla vyňata část mozku, aby se nemohl přidat na stranu mužů. Jael ostatním třem ženám vysvětluje, jaký byl pravý důvod pro to, aby je všechny shromáždila. Chce v jejich světech vybudovat základny ženské armády bez povědomí mužské společnosti a eventuelně posílit ženy, aby svrhly tyranské muže a své genderové role, které jim muži přiřadili.
Nakonec Joanna a Jeannine s pomocí Jael souhlasí, ale Janet odmítá. Jeannine a Joanna se stávají silnějšími osobnostmi a jsou připraveny bojovat proti svým genderovým rolím. Aby Jael přesvědčila i Janet, vysvětlí jí, že na Whileaway nejsou muži proto, že je postihla epidemie, ale proto, že zde již válka mezi pohlavími dávno proběhla, ženy ji vyhrály a všechny muže povraždily. Janet odmítá Jael uvěřit a ostatní ženy jsou naštvané kvůli jejímu neustálému odporu. Kniha končí tím, že se každá z žen vrací zpět do svého světa s novým pohledem na něj, na svůj život a svou ženskou identitu.

Hlavní postavy, jejich charakteristika: Jeannine Dadier je knihovnice ve světě Velké hospodářské krize. Myslí si, že skutečného života dosáhne pouze tím, že se vdá. Na konci románu se však zbaví jakýchkoliv očekávání manželství a plně vítá sociální revoluci proti mužům.
Joanna žije v sedmdesátých letech ve světe podobném Zemi. Feministické hnutí právě začalo působit a Joanna je určena k tomu, aby vyvrátila svůj svět z přesvědčení, že ženy jsou podřízené mužům. Je duchaplná a bystrá a snaží se uplatnit tyto své schopnosti a inteligenci mezi mužskými vrstevníky. Často o sobě přemýšlí jako o "ženském muži" (odtud název knihy), což označuje její přijetí mužské role a odděluje ji od sebeidentifikování se "jen" jako další ženy.
Janet Evason pochází z futuristické planety Whileaway, která je obydlená pouze ženami. Její práce je podobná práci policistů, teprve nedávno se stala ambasádorkou do jiných světu. Je v manželství s Vittorií, mají dvě děti. Ze všech žen je asi nejnezávislejší, protože nikdy nezažila život v patriarchální společnosti.
Alice Jael Reasoner je žena-zabiják žijící ve světě, kde čtyřicetiletá válka mezi pohlavími způsobila, že muži a ženy žijí v oddělených válčících společnostech. Je radikální a neemocionální; zaměřuje se pouze na fakta, která jsou jí předkládána.

Autorčin záměr (hlavní myšlenka díla): Dalo by se říct, že hlavním autorčiným záměrem bylo poukázat na nesmírný vliv, který má společnost na jedince. Za předpokladu, že všechny čtyři ženy jsou biologicky ten samý člověk, se ve svých názorech velmi liší. Těžko uvěřit například tomu, že osobitá a nezávislá Janet by mohla jen vlivem společnosti být tou uťápnutou Jeannine, jejímž smyslem života je čekání na manžela. Stejně tak je patrný obrovský rozdíl mezi mírumilonou Joannou a nelítostnou vražedkyní Jael. Tak bych mohla pokračovat. Dále se hrdinky liší pohledem na to, co vlastně znamená být ženou, což je také způsobeno vlivem okolí. Kniha se také zaobírá otázkou, jak daleko by měly ženy zajít v boji proti genderovým rolím.

Umělecké a kompoziční prostředky: Kniha je psána většinou spisovným jazykem, ale vyskytují se v ní i vulgarismy. Janet, Joanna a Jael v ní vyprávějí jak v ich-formě, tak v er-formě, Jeannine pouze v er-formě. Většinou není lehké poznat, kterou hrdinkou je příběh zrovna vyprávěn, čímž chce autorka již ze začátku upozornit na to, že jsou si jednotlivé ženy něčím až zvláštně podobné, a zároveň záměrně ve čtenáři působí zmatek. Kniha se dělí na devět kapitol, v nichž se volně střídá vyprávění jednotlivými postavami.

Vlastní názor: Vědecko-fantastická literatura není žánr, na který bych byla zvyklá a který bych preferovala, ale The Female Man pro mě znamená příjemné zpestření čtenářského života. Je to netradiční způsob, jak šířit závažné myšlenky. Nejvíc mě bavil popis utopického života na planetě Whileaway a interakce mezi jednotlivými postavami, z nichž jsem si nejvíc oblíbila rebelující Lauru Rose. Joanna Russ klidně mohla napsat dlouhou úvahovou esej o tom, jak by mělo feministické hnutí postupovat a jak by se měly ženy vzepřít svým genderovým rolím, ale The Female Man je důkazem, že na konkrétním příběhu se vše ukazuje nejlépe. Dostává se do extrémů, jako je vyvraždění všech mužů, které je samozřejmě nesmyslné, ale věřím, že tímto způsobem podnítila spoustu lidí, aby přemýšleli o tom, co by se mělo udělat.

O autorce: Joanna Russ (1937-2011) se narodila v New York City a je považována za jednu z vůdčích feministických spisovatelek vědecko-fantastické literatury 20. století. Nejznámější je právě pro svůj román The Female Man (1975), za který jí bylo uděleno několik prestižních literárních cen. Joanna Russ také pracovala jako autorka divadelních her a literární kritička.

Joanna Russ

The Female Man