Červen 2011

Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye

26. června 2011 v 20:14 | Marie |  Jiní angloameričtí autoři
Překlad Jiří Zdeněk Novák
Místo a doba děje: Londýn, 19. století

Základní dějová osnova: Malíř Basil Hallward představuje svému příteli lordu Henrymu Doriana Graye, mladičkého šlechtice, který ho inspiruje ke všem jeho posledním dílům. Hallward dokončuje Dorianův portrét, který zachycuje jeho naprosto dokonalou mladistvou krásu, a Dorianovi ho daruje. Dorian vysloví své přání (nebo spíš modlitbu), aby místo něj stárnul ten obraz a on aby si navěky uchoval svou mladou tvář. Z lorda Henryho a Doriana Graye se stávají dobří přátelé, Dorian se kvůli Harrymu začne měnit, přestává být naivním nezkaženým chlapcem. Za krátkou dobu se Dorian zamiluje do sedmnáctileté herečky Sibyly Vaneové. Zasnoubí se s ní, ale hned nato se s ní krutě rozejde poté, co ho zklame svým hereckým výkonem. Když přijde domů a podívá se na svůj portét, všimne si na něm vrásek krutosti, což ho značně vyleká. Nazítří zjišťuje, že Sibyla Vanová spáchala sebevraždu. Nejprve se z toho zhroutí, ale kvůli lordu Henrymu se úplně změní jeho pohled na věc. Když ho pak navštíví Basil Hallward, je velmi nepříjemně překvapen Dorianovým cynismem v této záležitosti. Dorian se rozhodne schovat svůj portrét do nepoužívané místnosti, aby tento odraz jeho duše nemohl nikdo spatřit.
Dorian Gray žije několik let na výsluní společnosti, přestože o něm koluje řada ne zrovna lichotivých, víceméně pravdivých historek (jeho přátelé jim ovšem nevěří). Jedné noci potkává Basila Hallwarda, který mu oznamuje, že odjíždí na několik měsíců do Paříže. Dorian ho pozve do svého domu a jako jedinému mu odkrývá svůj portrét. Hallward je zděšen, zpočátku nevěří, že tento odporný krutý muž je ten mladíček, kterého maloval. Potom se za Doriana modlí, chce jeho duši zachránit. Doriana náhle popadne strašná nenávist (Hallward je přeci ten, kdo namaloval obraz, to on za všechno může!) a malíře ubodá. Mrtvolu potom nechá zničit svým známým chemikem, kterého k tomu donutí vydíráním a který pozdějí spáchá sebevraždu. O Dorianově vraždě se nikdo nedozví, dokonce ani lord Henry. Dorian pak dál žije stejně bujarý život, ale čím dál víc se trápí.
O několik měsíců později se setkává s Jamesem Vanem, bratrem Sibyly, který po něm usilovně pátrá (přestože nezná jeho jméno) a je rozhodnut svou sestru pomstít. Jen díky své malebné tvářičce Dorian unikne smrti, protože vypadá mnohem mladší, než ve skutečnosti je. Vane ho však pronásleduje a Dorian trpí hroznými úzkostmi, které končí až dnem, kdy je Vane omylem zasažen na lovu, kterého se Dorian také účastní. Náhle si uvědomuje, že se chce polepšit, že chce být dobrý, ale nejde to, jeho duše už je nadobro zkažená. Rozhodne se zničit obraz, který je jediným důkazem jeho příšerných činů. Když však obraz probodne, zabije se tím. Jeho služebnictvo nalézá obraz krásného mladíka a tělo odporného, zkaženého, krutého starce.

Hlavní postavy, jejich charakteristika: Dorian Gray - aristokrat, zpočátku ničím neposkvrněný, spíš ještě dítě, čím je starší, tím víc se podobá lordu Henrymu.
Basil Hallward - malíř, velmi okouzlen mladým Dorianem Grayem, svou múzou, věří v dobro, je pravým opakem lorda Henryho a pak i Doriana.
Lord Henry Wotton - společensky velmi oblíbený aristokrat, jeho názory na svět jsou dost svérázné a pokřivené, ne však zrovna nepravdivé ("Léčení duše skrze smysly, léčení smyslů skrze duši"), je cynický, svým způsobem podobný samotnému autorovi.

Autorův záměr: Autor chtěl čtenářům ukázat jiný pohled na svět, pohled, který vyzdvihuje fyzickou krásu nad všechno ostatní a zavrhuje tradiční hodnoty. Ukazuje však, jak to skončí s člověkem, který tímto názorem žije a tím vlastně dává najevo svůj nesouhlas s ním, i když hlavním propagátorem tohoto pohledu je v knize lord Henry, jakýsi autorův obraz. Ale jediný lord Henry v knize tragicky neskoná, takže Wilde zároveň odkrývá i jakousi druhou možnost, jak to může s osobou řídící se takovými zásadami skončit - Henry si jednoduše užívá, nic ho netíží, možná je i šťastný.

Umělecké a kompoziční prostředky: Autor používá spisovný jazyk, vyprávění je proloženo popisy přírody a interiérů, obsahuje velké množství dialogů, tyto konverzační pasáže jsou protkány paradoxy a aforismy. Kniha se dělí na dvacet kapitol.

Vlastní názor: Obraz Doriana Graye mě zaujal z několika hledisek. Svou názorovou různorodostí, kde spolu vlastně bojují dva různé principy, svým poselstvím, které není pro život tak docela nedůležité, a i přes poměrnou vážnost tématu svým humorem, ironií a nadhledem. Oscar Wilde vytvořil nezapomenutelné a podněcující dílo.

Filmové adaptace:
1969, Československo, režie Pavol Haspra
1988, Československo, režie Vladimír Strniský
2004, USA, režie David Rosenbaum

O autorovi Oscar Wilde (1854-1900) pocházel z Irska. Už jako dítě vynikal výřečností, později získal ironický nadhled. Stal se z něj buřič proti dobovým konvencím. V roce 1884 se oženil, stal se pak otcem dvou synů. Navzdory tomu byl v roce 1895 na dva roky uvězněn za homosexuální praktiky. Rád totiž provokoval jak chováním, tak oblečením, toužil být za každou cenu středem pozornosti. Obraz Doriana Graye byl poprvé vydán roku 1891, autor jím dosáhl velkého ohlasu. Od roku 1887 až do své smrti žil ve Francii, zemřel v Paříži, kde je pohřben.


Oscar Wilde